STILLINGSOPSLAG: HILLERØD BADMINTONKLUB SØGER SPORTSCHEF/CHEFTRÆNER

Kan du lide udfordringer, er vild med badmintonsporten, og brænder for talent- og klubudvikling ?

Hillerød Badmintonklub søger fra sæsonen 2018/2019 en Sportschef, som skal være med til at sikre klubbens fortsatte udvikling. Overordnet vil temaet for ansættelse være udvikling, fastholdelse og rekruttering.

Hermed bliver en af de centrale arbejdsopgaver, at varetage praktisk implementering af klubbens sportslige røde tråd strategi fra nybegynder barn til seniorniveau.

Det forventes at træningsmiljøet optimeres ved at tage udgangspunkt i følgende opgaver:

 • Virkeliggøre klubbens opsatte målsætninger
 • Udarbejde sæsonplaner for ungdom- og seniorspillere
 • Implementere BATK anbefalingerne for U9 til U17 gruppen
 • Varetage talentudviklingen indenfor indsatsområderne teknik, taktik, fysik- og mental træning samt afholde spillerudviklingssamtaler
 • Fokus på integration og fastholdelse af ungseniorspillere
 • Skabe et attraktivt seniortræningsmiljø – også socialt

Overordnet vil de administrative opgaver tage udgangspunkt i ansvaret for klubbens samlede trænerteam, og deres indsatsområder for at nå klubbens målsætninger. Som cheftræner vil intern uddannelse og afvikling af trænermøder være en del af dette arbejde.

Organisatorisk vil arbejdsopgaverne forventes at ske i tæt samarbejde med klubbens Sportsudvalg samt Bestyrelse.    

Desuden skal du varetage kontakten til klubbens sportslige samarbejdspartnere:

 • Badminton Danmark
 • DGI Nordsjælland
 • Hillerød Elite
 • Læringscenter for fysisk og motorisk træning
 • Hillerød Kommune
 • Idræt koordinatorer på Hillerøds otte Folkeskoler samt privatskoler

Vi tilbyder den rigtige kandidat en ansættelse efter funktionærlignende vilkår med en arbejdstid på op til 20 timer om ugen.

Arbejdstiderne vil være fleksible, men der må påregnes fast ugentlig træning både om dagen og om aftenen, samt deltagelse ved stævner og samlinger i weekender. Oplægget vil være at 2/3 af tiden foregår i hallen som træner og 1/3 af tiden til øvrige administrative arbejdsopgaver og forberedelse. Det forventes at du ugentligt varetager træning af spillere fra både ungdom, ung-senior og senior.  

Udvikling sker over tid, og derfor er ønsket at sigte henimod et længerevarende ansættelsesforhold gerne med en horisont på minimum 3 år.

Send venligst ansøgning og CV per mail til klubbens formand, Lars Østergaard, på mail formand@hb-badminton.dk.  

Ansøgninger behandles løbende så vi opfordrer til hurtig ansøgning. Ansættelsessamtaler afvikles løbende.

Stillingen ønskes besat senest 1. juli 2018 med mulighed for tilknytning tidligere for at planlægge næste sæsons aktiviteter.

For yderligere information kontakt Formand Lars Østergaard på mail  formand@hb-badminton.dk eller mobil 2680 8103.

Om Hillerød Badmintonklub

Hillerød badmintonklub er en mellemstor klub i Nordsjælland med mere end 400 medlemmer, heraf 140 ungdom-spillere på alle niveauer. Vi er i en rivende udvikling og blev kåret til årets ungdomsklub i 2016.

Klubben har 18 ungdomshold i alle rækker, og har 3 seniorhold i 2. division, Sjællandsserien og serie 1.

Faciliteter: Hillerød Badmintonklub er så privilegeret, at vi har vores helt egen badmintonhal med 8 baner, mødelokale, cafe og et socialt hyggerum. Dette giver nogle unikke rammer for at igangsætte aktiviteter omkring badminton og afholde sociale arrangementer. Endvidere har vi eget styrketræningsområde, agility-udstyr og gymnastikmåtter inde i selve hallen. Klubben er også tilknyttet fysisk motorisk læringscenter og har fitnesscenter lige ved siden af hallen i Frederiksborgcentret.

Hillerød Badmintonklubs aktuelle status:

Aktuelt står vi i en spændende og udfordrende proces, hvor vi ønsker at optimere træningsmiljøet i både ungdoms- og seniorafdelingerne. En vigtig del af dette arbejde vil være integration af ungseniorspillerne på seniortræningen, så de to afdelinger er sammenhængende.

I ungdomsafdelingen er klubben i en spændende udvikling, hvor der arbejdes på at få styr på indsatsområderne, der matcher Badminton Danmarks Talentklubkonceptet i U9-U13 og U15-U17 segmentet.

Således er vi ved at lægge sidste hånd på en skriftlig implementeringsplan over de næste 3 år, der skal sikre godkendelse af at klubben opnår status som Talentklub. Denne proces sker via sparring og input fra Badminton Danmarks Talentudviklingschef Bo Ømosegaard.

Klubbens aktuelle udfordring er i denne sammenhæng praktisk at få implementeret tiltag, der skal matche krav i Talentklubkonceptet. Indsatsområder i konceptet har sine rødder ned i U9-U13 gruppen, og som skal være et solidt fundament, for videreudviklingen i U15-U17 og videre op til seniortruppen.

I denne sæson har vi haft fokus på halplanen med fordeling og dosering af træningsmængder i de forskellige undergrupper. Et arbejde der løbende skal justeres yderligere over de næste sæsoner ud fra anbefalingerne i BATK.

Kommunalt har Hillerød Badminton fået Badmintonsporten godkendt som en prioriteret idrætsgren her i Hillerød Kommune. Det har betydet at vi er underlagt Hillerød Elite, og herigennem godkendt et Team Danmark samarbejde.

Det indirekte samarbejde med Team Danmark stiller øget krav til træningsmiljøet, hvilket overordnet indebærer at følge retningslinjerne i Badminton Alders Relaterede Træningskoncept, BATK.

Samarbejdet med Hillerød Kommune, Hillerød Elite og Badminton Danmark har lagt fundamentet for, at vi i denne sæson har kunne starte morgentræning op med 1 x badminton med teknisktræner Zheng YU Zhu og 2 x fysisk motorisk træning ugentligt med specialtræner Mats Mejdevi.

Til morgentræningen er tilkoblet andre spillere fra klubben, som ikke går i eliteklassen, men som alligevel har mulighed for og niveau til at deltage.

Samarbejdet har endvidere muliggjort at 5 ungdomsspillere de næste 3 år er optaget i en eliteklasse fra 7. klassetrin. De kommende år forventer vi, at der løbende optages flere spillere på ordningen.

Omkring udviklingsarbejdet forsøger vi at tænke processen ind på en INNOVATIV, NYTÆNKENDE, KREATIV og SJOV måde. 

Udviklingsarbejdet skal nemlig være motiverende og inspirerende for både klubbens udvalg, trænere, spillere og forældre. Derfor er der også fokus på forældregruppen. De skal inddrages med foredrag og dialog, for uden deres opbakning sker effekten af udviklingsarbejdet ikke så effektivt. Målet er derfor at få alle til at arbejde i samme retning, for så RYKKER udviklingsarbejdet meget mere.

Udviklingsarbejdet skal også måles på en helt ny måde. Mindre turneringsresultat orienteret. Og mere teknisk og taktisk opgave orienteret. Denne tilgang skal implementeres i både træning og under kamp.  Derfor har vi i denne sæson forsøgt at koble individuelle træningsplaner sammen med videoanalysearbejde. Denne nye indgangsvinkel skulle give mere fokus på kvalitet i træningsmiljøet end blot turneringsresultater og ranglistepoint.

Udviklingsarbejdet er kun lige startet. Hillerød Badmintonklubs fulde potentiale skal blot aktiveres. 

Hent som PDF: Jobopslag Sportschef HB Nov 2017

Print Friendly, PDF & Email

DEL:
Populære indlæg