Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 10. februar kl. 19.00

År 2016 den 10. februar kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hillerød Badmintonklub i klubbens lokaler, Milnersvej 37 C, 3400 Hillerød.

Dagsordenen var således:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af formand for bestyrelsen

3.      Orientering om etablering af et cafeudvalg

4.      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

5.     Evt.
Bestyrelsesmedlem Erik Togeby bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Der var mødt 25 medlemmer.

Ad Dagordenens pkt.1 Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Bjarne Lau Pedersen, der gennemgik indkaldelsesreglerne i vedtægterne. Dirigenten oplyste, at indkaldelsen havde været udsendt på mail til medlemmerne den 26. januar 2016 og havde været indrykket i Hillerød Posten ligeledes den 26. januar 2016, hvorimod opslaget i klubben først var sket den 2. februar 2016. Dirigenten meddelte, vedtægterne kræver et indkaldelsesvarsel på 14 dage, og at dette således ikke er overholdt i relation til opslaget i klubben.  Dirigenten gav dog udtryk for, at dette efter omstændighederne måtte anses som en mindre mangel i forhold til, at alle medlemmer havde fået en direkte og rettidig indkaldelse via mail, og at han derfor med forsamlingens indforståelse ville fastslå, at indkaldelsen var lovlig og dermed beslutningsdygtig.

Der var ingen af de fremmødte, der protesterede herimod.

Ad Dagordenens pkt.2. Valg af formand for bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at Morten Schneider, der havde været indstillet som kandidat til posten, havde trukket sig. Lars Østergaard havde meldt sig som kandidat.

Lars Østergaard præsenterede sig selv og blev valgt med akklamation.

Ad Dagordenens pkt.3. Orientering om etablering af et cafeudvalg

Kassereren Vibeke Ringbæk orienterede om nedsættelse af cafeudvalget, der vil blive ledet af bestyrelsesmedlemmet Marianne Clausen. Der vil blive foreslået en vedtægtsændring til den ordinære generalforsamling i oktober, med henblik på at cafeudvalget får adgang til direkte at indstille et medlem til bestyrelsen.

Ad Dagordenens pkt.4. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.

Christian Hellstrøm og Thue Ratsach Lang var foreslået som nye bestyrelsesmedlemmer. Christian Hellstrøm særligt med henblik på at repræsentere USU.

Begge kandidater, der præsenterede sig selv, blev valgt med akklamation.

Ad Dagordenens pkt.5. Eventuelt.

Henning Hansen opfordrede medlemmerne til at aflevere genstande, som kunne sælges via HB’s venner for at skabe grundlag for støtteaktiviteter til ungdomsspillerne.
Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen.

Generalforsamlingen slut

Som dirigent

Bjarne Lau Pedersen

Print Friendly, PDF & Email

DEL:
Populære indlæg