Nyt fra Formanden

Kære medlemmer.

Hermed de sidste nyheder.
Morten Olsen er fratrådt som sportschef, men fortsætter som Cheftræner for seniorerne i næste sæson i tæt samarbejde med Jens Erichsen.
Morten valgte at trække sig fordi arbejdet som sportschef i foråret ikke kan forenes med projekter og eksaminer i hans studier.

Hen over sæsonen har vi imidlertid fået fået flere medlemmer i såvel seniorspilleudvalg som ungdomsspilleudvalg, og udvalgene er nu parate til at løse de opgaver , som sportschefen har haft.

Det sker for ungdomsudvalgets vedkommende i tæt samarbejde med vores nye cheftræner for ungdomsafdelingen Zhu Zheng Yu, der har været træner i HB i adskillige år, men nu også har ladet sig overtale til at stå for den “røde tråd” i hele ungdomstræningen. Se iøvrigt udsendt mail.

En stor tak til Mia og Rikke Bojko for deres indsats i cafeen gennem flere sæsoner, og også en stor stor tak til Tina Juul Hansen, for mange års uvurderlig indsats som formand for cafeudvalget, indkøber, servetrice, planlægger  – kort sagt allestedsnærværende ” blæksprutte ” ved siden af det omfattende arbejde som klubbens kasserer.
P.t arbejdes der på højtryk for at finde den bedste løsning på opgaven med at sørge for at ” Cafe Fjerbolden ” åbner på sædvanlig vis i midten af august.

I det hele taget er der adskillige opgaver, der skal løses, inden vi holder sommerferie fra det administrative.
VIGTIGT! Om ganske få dage modtager vi alle mail om tilmelding til næste sæson!!!!!!

Omkring det sportslige er vi ved at være på plads, og kan se frem til endnu en spændende sæson, hvor bla. den uventede plads i 1. division forhåbentlig kan fastholdes, og hvor den sportslige fremgang i hele klubben skal fortsættes gennem endnu bedre træninger og en målrettet indsats af os alle.

I juli måned er der forskellige arrangementer, reperationer og vedligeholdelse, men hallen er åben og i det omfang, der er plads, er der mulighed for at spille.

Uanset om I spiller året rundt, vil jeg på bestyrelsens og egne vegne takke jer alle for en sæson, hvor det meste gik godt, og vi kom nærmere de mål, vi har sat for klubben og os alle.
En ganske særlig tak til alle I frivillige medarbejdere. Uden jer gik det slet ikke.
Rigtig god sommer.

De bedste hilsner
Olaf Nyeng. 

Print Friendly, PDF & Email

DEL:
Populære indlæg