Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hillerød Badmintonklub 2018

Ifølge HB’s vedtægter § 4 stk. 6 indkaldes herved til klubbens ordinære generalforsamling torsdag, den 25. oktober 2018 kl. 19.00

Afholdes i Cafe Fjerbolden, Hillerød Badmintonhal, Milnersvej 37 C, Hillerød.

Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand for bestyrelsen
7. Valg af kasserer
8. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf 1 medlem vælges
efter indstilling fra senior spilleudvalget (SSU), 1 medlem efter
indstilling fra ungdomsspilleudvalget (USU), 1 medlem efter indstilling fra veteran- og motionsspilleudvalget og 1 medlem efter indstilling
fra pensionistspilleudvalget (PSU)
9. Valg af en suppleant til bestyrelsen
10. Valg af 1-2 kritiske revisorer
11. Eventuelt

Vedrørende dagsordenen pkt. 4:
Det af bestyrelsen godkendte regnskab kan rekvireres i klubben.

Vedrørende dagsordenens pkt. 5:
Bestyrelsen foreslår, at der som nyt andet punktum i vedtægternes § 4 stk. 6
indsættes følgende: ”Stemmeretten for medlemmer under 16 år udøves af
medlemmets forældre/forældremyndighedens indehaver(e) i forening.”

Vedrørende dagsordenens pkt. 6:
Formand: Lars Østergaard – villig til genvalg

Vedrørende dagsordenens pkt. 7:
Kassereren Lisbeth Folkmann er villig til genvalg.

Vedrørende dagsordenens pkt. 8:
a. Repræsentant for seniorspilleudvalg: Udvalget indstiller Jakob Kyndesen

b. Repræsentant for ungdomsspilleudvalg: Formand Christian Hellström er villig til genvalg

c. Der er ikke nogen repræsentant for veteran- og motionsspilleudvalget

d. Repræsentant for pensionistspilleudvalg: Erik Togeby er villig til genvalg

e. Nuværende næstformand og valgt til den “frie” plads i bestyrelsen: Thue Rathsach Lang er villig til genvalg

Vedrørende dagsordenens pkt. 9:
Suppleant til bestyrelsen: Ingen kandidat haves p.t.

Vedrørende dagsordenens pkt. 10:
a. Kritisk revisor: Jens Glümer er valgt til 2019).
b. Kritisk revisor: Bendt Olsen er valgt til 2019).

Vi håber på et rigtigt godt fremmøde.

Hillerød, den 04. oktober 2018

På bestyrelsens vegne

Lars Østergaard

Formand

/cms/ClubHillerodbadminton/ClubImages/GF2018/Beretning formanden oktober 17-18.pdf 
 
/cms/ClubHillerodbadminton/ClubImages/GF2018/Beretning for badminton for pensionister og mandagsmotionister–2017-2018.pdf  
 
/cms/ClubHillerodbadminton/ClubImages/GF2018/Beretning fra SSU saesonen 17-18.pdf 
 
/cms/ClubHillerodbadminton/ClubImages/GF2018/Beretning fra USU 17-18.pdf 
Print Friendly, PDF & Email

DEL:
Populære indlæg