HB skal finde en ny formand

Formandsposten i Hillerød Badmintonklub er blevet ledig

På generalforsamlingen den 21. oktober 2015 takkede Olaf Nyeng af som formand efter 4 års dedikeret indsats for klubben.

Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde en efterfølger som kan se en spændende udfordring i opgaven, og som har tiden og ikke mindst lysten til at tage en formands tørn for HB. Det er naturligvis meget vigtigt at finde en ny formand, således at Bestyrelsen kan konstituere sig og fortsætte det fælles arbejde til gavn for HB og HB’s medlemmer.

Hvorfor skal jeg overveje om det er noget for mig?

Fordi du får en enestående mulighed for at påvirke udviklingen af badmintonsporten og miljøet i Hillerød Badmintonklub, fastholde de gode fysiske rammer i vores fantastiske hal samt styrke det sociale miljø og samvær når der er ’3 halvleg’ i vores hyggelige Café.

Dette i et rigtigt godt samarbejde med, og med gode relationer til, de øvrige frivillige ’kollegaer’ i både Bestyrelsen og udvalgene.

De overordnede arbejdsopgaver er ikke så mange som du måske tror:

Formanden er klubbens ”ansigt” udadtil i forhold til medlemmerne, og har den    formelle kontakt til Hillerød Kommune, Hillerøds Samvirkende Idrætsforeninger og Frederiksborg Centret.

Planlægning og afvikling af bestyrelsesmøderne (6-8 møder i sæsonen).

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med tilhørende dagsorden og leder bestyrelsesmøderne. Følger op på opgaver og beslutninger taget i bestyrelsen, og sikrer at opgaver og beslutninger er refereret til de respektive udvalgsmedlemmer gennem udvalgsformændene.

Formanden er, i tæt samarbejde med den øvrige bestyrelse, ansvarlig for at sikre en rimelig afvejning af alle afdelingers og udvalgs interesser, således at alle medlemmer tilgodeses bedst muligt samt at sikre at klubbens vedtægter overholdes.

Der tilstræbes altid størst mulig gennemsigtighed i alle afgørelser truffet i såvel udvalg som i Bestyrelsen ved publicering af referater på hjemmeside.

Formanden og kassereren tegner sammen klubben. Kontrakter med spillere og trænere underskrives dog af udvalgsformanden og klubbens formand efter oplæg fra udvalgene. Større økonomiske udgifter tegnes af hele Bestyrelsen.

Det praktiske:

Det kræves bestemt ikke, at du skal være til rådighed 24/7 for at være formand for HB.

Det vil være fint med møde eller træffe tid en til to gange om ugen samt at mail eller SMS besvares inden for 48-72 timer.

Du får en HB mailadresse dedikeret kun til formandskontakt (de øvrige bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd har der egen mailadresse hvortil henvendelser omkring afdelingerne automatisk går).

Symbolsk aflønning:

Formandsposten er som udgangspunkt ulønnet, dog ydes en symbolsk kompensation i form af:

Frit kontingent til formanden selv (eller et familiemedlem), hvis formanden ikke er aktiv spiller.

Skattefri godtgørelser (til telefon m.v.) på max. 5.600 kr. om året.

Giv det en tanke inden du siger nej:

Det er det eneste vi beder om. Måske kunne det være noget for dig.

Og husk nu, at man ikke binder sig på ’livstid’ men reelt kun for et år af gangen.

Det er et vigtigt stykke arbejde for HB, og det er faktisk både spændende og givende at lave frivilligt arbejde sammen med andre frivillige, som brænder for den klub og den sport som er vores.

Vil du vide mere eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til en af os i Bestyrelsen:

Vibeke:      61 27 26 61

Morten:     21 36 55 57

Marianne:  41 41 73 66

Erik:          22 20 83 22

Print Friendly, PDF & Email

DEL:
Populære indlæg